Klachten

Je kan een klacht indienen als je niet tevreden bent omdat een taak door onze diensten:

 • niet op de gebruikelijke manier werd afgehandeld
 • niet correct werd uitgevoerd
 • of helemaal niet werd uitgevoerd.

Voorwaarden

 • Over het onderwerp van de klacht mag geen gerechtelijke procedure lopen.
 • De wetgeving mag niet in specifieke beroepsprocedures voorzien in verband met het onderwerp van de klacht.
 • De klacht moet betrekking hebben op de gemeentelijke dienstverlening.
 • De tijdspanne tussen de feiten en de indiening van de klacht mag niet langer dan een jaar bedragen. 
 • De klacht mag niet anoniem geformuleerd zijn.

Procedure

 • Een klacht formuleren kan via het online formulier, per brief of per e-mail aan secretariaat@oud-turnhout.be.
 • Mondelinge of telefonische klachten worden niet aanvaard. Uiteraard ben je welkom om je verhaal te doen maar een officiële klacht moet gevolgd worden door een schriftelijk verslag.
 • De klachtencoördinator onderzoekt samen met de betrokken dienst elke ontvankelijke klacht.
 • Indien nodig wordt een oplossing gezocht om soortgelijke fouten in de toekomst te vermijden.
 • De indiener krijgt per mail of brief een schriftelijk verslag van de afhandeling van de klacht.

Een gat in het wegdek, zwerfvuil of verstopte rioolputjes?

Een melding is geen klacht.

 • klacht: manifeste uiting van ontevredenheid over onze diensten of dienstverlening
 • melding: aankaarten van een situatie, meestal met de vraag om deze op te lossen bv. defect of schade, slechte staat openbaar domein, ...

Met een melding kaart je een bepaalde situatie aan. Dit kan via de knop ‘iets melden’.

Een klacht indienenIets melden