Keuring riolering

Inhoud

Om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater duurzaam te verbeteren, legt Europa vrij strenge normen op aan de lidstaten. Niet alleen de kwaliteit van het openbaar rioleringsstelsel speelt hierin een belangrijke rol, maar ook de kwaliteit van uw privéwaterafvoer.  Daarom is sinds 1 juli 2011 een keuring van je privéwaterafvoer noodzakelijk. 

Je moet je privériolering laten keuren in volgende gevallen: 

  • vóór de eerste ingebruikname 
  • bij belangrijke wijzigingen 
  • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (de wettelijke voorschriften), op verzoek van de exploitant 
  • bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein

Procedure

In Oud-Turnhout verzorgt Pidpa deze keuringen. Als je een keuring aanvraagt en er moet ook nog een keuring van jouw drinkwaterinstallatie gebeuren, kan dat in één bezoek gecombineerd worden aan een voordeliger tarief.

Een kopie van het ontvangen conform verklaard attest, afgeleverd door de erkende keuringsinstantie (bv. Pidpa), dient bezorgd te worden aan de dienst mobiliteit.

Kostprijs

Zie website van Pidpa:  Wat kost een keuring bij Pidpa?

Meer info

www.pidpa.be