Kapvergunning voor bomen

Als je hoogstammige bomen (een boom met een omtrek van minstens 1 meter op 1 meter hoogte) wil kappen, heb je een kapvergunning nodig. De procedure die je moet volgen, is afhankelijk van de locatie. 

Kapvergunning 

Je vraagt een kapvergunning aan als de boom: 

 • geen deel uitmaakt van een bos 
 • in een woon-, industrie- of agrarisch gebied ligt (niet in een woonparkgebied) 
 • in een straal van maximaal 15 meter rondom de woning staat.

Vraag een kapvergunning aan

Voeg dit zeker aan je aanvraag toe: 

 • drie duidelijke kleurenfoto's 
 • inplantingsplan (een plan met aanduiding van de bomen die je wil vellen) 
 • de reden waarom je de bomen wil kappen 
 • hoe je rekening houdt met de (natuurlijke) omgeving tijdens de werken 
 • hoe je de aanvraag gaat compenseren met een aanplant van nieuwe bomen 

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen 

In alle andere gevallen dan hierboven vermeld, moet je een een vereenvoudigde procedure via het omgevingsloket aanvragen. 

Voeg dit zeker aan je aanvraag toe: 

 • drie duidelijke kleurenfoto's 
 • inplantingsplan (een plan met aanduiding van de bomen die je wil vellen) 
 • de reden waarom je de bomen wil kappen 
 • hoe je rekening houdt met de (natuurlijke) omgeving tijdens de werken 
 • hoe je de aanvraag gaat compenseren met een aanplant van nieuwe bomen

Hou rekening met een behandelingstermijn van minimum drie en maximaal vier maanden (vanaf de aanvraag en het uithangen van de gele affiche). 

Kapmachtiging van Natuur en Bos 

Gaat het om een kapping in een bos? Dan moet je toestemming vragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos.
Kijk goed na welke toelatingen je nodig hebt. Het beslissingsdiagram op www.natuurenbos.be/bomenkappen kan je hierbij helpen.