Juridische Dienst OCMW

juridische dienst-1 (grote weergave)

De dienstverlening van de juridische dienst speelt in op de groeiende vraag naar bijstand in de veelheid van wetten en reglementen. Iedereen (ongeacht het inkomen) kan beroep doen op de juridische dienst. De raadpleging is kosteloos.

Het hulpaanbod van de juriste is drieledig:

1. advies verlenen inzake huur en verhuur, echtscheiding, huwelijksvermogensrecht, overmatige schuldenlast, gerechtelijke procedures, erfrecht (testamenten, ...), sociaal recht en arbeidsrecht, administratief recht, verkeersrecht (bv. aansprakelijkheid ongeval), koop en verkoop, merkenrecht, contracten, …

2. het opmaken van allerlei documenten

  • opstellen verzoekschriften EOT (echtscheiding onderlinge toestemming) en opstellen van regelingsakten en familierechtelijke overeenkomsten
  • opstellen verzoekschriften CSR (collectieve schuldenregeling)
  • aanmaningen voor onbetaald gebleven leningen (onderling overeengekomen)
  • oproepingen in verzoening voor de rechtbank
  • opstellen verzoekschriften tot aanstellen van een voorlopig bewindvoerder
  • contracten
  • brieven
  • ...

3. het doorverwijzen naar de gespecialiseerde instanties: de notaris, hulp- of belangenorganisaties, eventueel een pro-deo raadsman laten aanstellen, ...

Waarvoor kunt u op deze dienst terecht?

Praktisch

Juridische Dienst OCMW

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout

tel.+32 (0)14 46 22 71
juridische.dienst@oud-turnhout.be

Openingstijden

Telefonisch bereikbaar 

maandag: 9 tot 12 uur
dinsdag: 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur


Spreekuren op het OCMW Oud-Turnhout
ENKEL OP AFSPRAAK

op afspraak: maandag van 9 tot 12 uur
dinsdagavond van 17.30 tot 19.30 uur