Jubileumsubsidies

Door het gemeentebestuur erkende verenigingen die hun jubileum vieren, kunnen een aanvraag indienen voor een jubileumsubsidie (25 jaar en een veelvoud ervan).

Elke aanvraag moet gebeuren met het aanvraagformulier, in het jaar voorafgaand aan het jubileumjaar of in het jubileumjaar zelf en wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen dat hierover een beslissing neemt.