Jeugdraad

De jeugdraad is de adviesraad die het gemeentelijk jeugdbeleid opvolgt, adviseert en mee vorm geeft. De leden zijn afgevaardigden van de jeugdwerkingen, maar ook individuele jongeren.

De jeugdraad vergadert iedere tweede dinsdag van de maand, uitgezonderd juli en augustus.

Websites