Jeugdraad

De jeugdraad is de adviesraad die het gemeentelijk jeugdbeleid opvolgt, adviseert en mee vorm geeft. De leden zijn afgevaardigden van de jeugdwerkingen, maar ook individuele jongeren.

De jeugdraad vergadert één keer per maand, uitgezonderd juli en augustus:

  • 31 oktober 2023: Jeugdcentrum Zweepes Ven (open jeugdraaddag)
  • 28 november 2023: Jeugdcentrum Zweepes Ven (open jeugdraaddag)
  • 19 december 2023: KLJ
  • 23 januari 2024: Chirojongens
  • 27 februari 2024: gemeentehuis
  • 26 maart 2024: Mut de muis
  • 30 april 2024: Chiromeisjes
  • 28 mei 2024: scouts

Websites