Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Adviesraad (IOE-A)

Oud-Turnhout is Onroerend Erfgoedgemeente en maakt deel uit van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Erfgoed Noorderkempen. De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed-Adviesraad (IOE-A) fungeert als officieel adviesorgaan voor het (inter)gemeentelijke onroerend erfgoedbeleid.

De IOE-A geeft uit eigen initiatief of op vraag van de gemeente advies bij het (inter)gemeentelijke onroerend erfgoedbeleid (archeologie, monumenten en landschappen).

Meer info over het doel en samenstelling vind je hier terug.

Praktisch

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Adviesraad (IOE-A)

Erfgoed Noorderkempen
Druivenstraat 18
2300 Turnhout

IOEA@erfgoednoorderkempen.be

Meer info