Proefperiode invoering eenrichtingsverkeer in Lintbekelaan

Door de breedte van de Lintbekelaan kunnen autobestuurders elkaar niet op een verkeersveilige manier passeren. Vaak is men verplicht om in de zachte berm te rijden. Het gevolg is dat deze bermen stuk worden gereden. Hierdoor verzakt de zijkant van de Rode Loop. Momenteel is het zo ver gevorderd dat het ook een gevaar begint te vormen voor de worteling van de laanbomen.

Ook voor zwakke weggebruikers zorgt de smalle straat voor gevaarlijke verkeerssituaties.

Proefperiode

Tijdens een proefopstelling wordt de Lintbekelaan eenrichtingsverkeer van de Staatsbaan naar de Goordijk.

Door eenrichtingsverkeer in te voeren in de Lintbekelaan, willen we de veiligheid voor alle weggebruikers verhogen én verdere beschadiging van weg en natuur voorkomen.

De proefperiode is gestart op dinsdag 30 januari en duurt 3 maanden. Daarna evalueren we en gaan we mogelijks over tot een definitieve implementatie.

Gepubliceerd op dinsdag 30 jan 2024 om 08:00