Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente:

  • de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;
  • de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid.

Hieronder vind je de documenten van deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Cipal dv

IKA

IOK

IOK Afvalbeheer

IVEKA

Pidpa

Pontes

Welzijnszorg Kempen

Stadsregio Turnhout

Erfgoed Noorderkempen

Politiezone Turnhout