Ik wil aan de slag op Speelplein Zweepes Ven!

Op Speelpleinwerking Zweepes Ven kan je nog steeds als vrijwillige animator aan de slag, maar sinds 2023 is er ook de mogelijkheid om contractueel aangesteld te worden als (hoofd)animator.

1. Wil je graag als vrijwilliger aan de slag?

Dat kan, stuur gewoon een mailtje naar jeugd@oud-turnhout.be

2. Wil je met een contract aan de slag op ons speelplein?

Dan moet je aan één van onderstaande voorwaarden voldoen:

  1. Ten minste 16 jaar oud op de dag van de indiensttreding en in het bezit zijn van een animatorattest
    OF
  2. Ten minste 18 jaar oud op de dag van de indiensttreding en minstens 1 jaar ervaring hebben als leid(st)er in een jeugdbeweging of speelpleinwerking Zweepes Ven
    OF
  3. Houder zijn van een diploma van studies met pedagogische vorming of ten minste 1 jaar met vrucht zulke studies hebben voltooid

Momenteel kan je je niet meer kandidaat stellen voor contractueel (hoofd)animator.