Het Laatste Avondmaal (1696)

Jan Erasmus Quellinus (1634-1715)

Vooraan in de Sint-Bavokerk

Het schilderij in de Sint-Bavokerk werd opgenomen in het project ‘Vlaamse Meesters in Situ’. Het gaat om een bijzonder groot doek dat ooit waarschijnlijk het hoofdaltaar van de Priorij van Corsendonk sierde.

De kerk is open voor vrij bezoek van 9 tot 16 uur en bevat nog heel wat andere waardevolle kunstwerken.

  • Schilderij.