Geen doorgaand verkeer in Heerestraat - Steenweg op Oosthoven - verlenging tijdelijke verkeersmaatregelen

De werkzaamheden aan de riolering in de Heerestraat duren langer dan gepland door onvoorziene omstandigheden.
 • De herstelling van de verzakking in de riolering ter hoogte van de Veldbraakstraat wordt in de eerste week van de paasvakantie afgerond. Daarna moet het nieuwe beton drie weken uitharden. Deze werken kunnen afgerond worden zoals voorzien, met lichte vertraging door het slechte weer.

 • Bijkomend is er echter een tweede verzakking in de riolering ter hoogte van de Heerestraat met het kruispunt van de Wezelakkers vastgesteld. Deze verzakking is het gevolg van een eerder defect in de betreffende collector, die in eerste instantie van binnenuit zou hersteld kunnen worden. Ondanks de inspanningen van de aannemer en de nodige voorzorgsmaatregelen, is de collector helaas recent ge├»mplodeerd door de hoge grondwaterstand en het gebrek aan tegendruk door water in de riolering. Dit herstel wordt aansluitend op de eerste verzakking uitgevoerd.

 • Volgende huisnummers bevinden zich in de werfzone: 91 - 97 (onpare kant) en 94 - 106 (pare kant).

Tijdelijke verkeersmaatregelen

De Heerestraat en Steenweg op Oosthoven blijven afgesloten voor doorgaand verkeer:

 • Doorgaand verkeer volgt een omleiding via Polderstraat, Steenweg op Ravels (N12), Noord-Brabantlaan (R13) en Steenweg op Turnhout (N18) (of omgekeerd).

 • Fietsers en voetgangers kunnen niet passeren; er is een korte omleiding via Wezelakkers voorzien.

 • Plaatselijk verkeer tot aan de werfzone blijft mogelijk.

 • De straat Wezelakkers is voorbehouden voor plaatselijk verkeer en blijft bereikbaar via beide kanten (langs de kant van Oosthoven via een versmalde doorgang).

 • Hulpdiensten, postdiensten en huisvuilophaling kunnen de woningen aan huis bedienen, behalve deze in de werfzone.

 • Het openbaar vervoer van De Lijn (buslijnen 455 en 456) volgt de omleiding. Volgende bushaltes worden niet bediend tijdens de werken: Nadorst - De Hoogt - Wezelakkers - Oosthoven kerk (deels).
  • richting Oud-Turnhout
   • De Lijn voorziet een tijdelijke halte in de Polderstraat
   • vervanghaltes: Polderstraat (tijdelijk) - Van Solmstraat (Turnhout) - Blekerijstraat - Tramwissel - Dorp
  • richting Ravels
   • de halte aan Oosthoven kerk blijft bediend
   • vervanghaltes: Dorp - Tramwissel - Blekerijstraat - Oosthoven kerk - Van Solmstraat (Turnhout)

Vooropgestelde planning

 • 5 april - eerste week paasvakantie: betonstort verzakking ter hoogte van Veldbraakstraat
 • 19 april - week na de paasvakantie: betonstort verzakking ter hoogte van Wezelakkers
 • vanaf 20 april: beurtelings verkeer in Heerestraat met verkeerslichten
 • vanaf 27 april: verkaveling Veldbraek opnieuw volledig toegankelijk
 • vanaf 11 mei: verwijdering verkeerssignalisatie en normale doorgang

De planning kan wijzigen door weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden.

Infobrief

20240320_Heerestraat-Steenweg-op-Oosthoven_verlenging-geen-doorgaand-verkeer.pdf49 Kb(pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

oorspronkelijk bericht - 6 februari 2024

Voor de herstelling van de riolering na een waterlek ter hoogte van Heerestraat 85 moet de straat volledig afgesloten worden. Na de herstelling moet het beton uitharden.

Volgende huisnummers bevinden zich in de werfzone: 83 - 85 - 89 (onpare kant) en 88 - 90 - 92 - 94 (pare kant).

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Vanaf maandag 12 februari is er voor minstens 5 weken geen doorgaand verkeer mogelijk in de Heerestraat en Steenweg op Oosthoven:

 • Doorgaand verkeer volgt een omleiding via Polderstraat, Steenweg op Ravels (N12), Noord-Brabantlaan (R13) en Steenweg op Turnhout (N18) (of omgekeerd). Deze omleiding wordt aangegeven met de nodige signalisatie.

 • Fietsers en voetgangers kunnen niet passeren; er is een korte omleiding via Wezelakkers voorzien.

 • Plaatselijk verkeer tot aan de werfzone blijft mogelijk.

 • De straat Wezelakkers is voorbehouden voor plaatselijk verkeer.

 • Hulpdiensten, postdiensten en huisvuilophaling kunnen de woningen aan huis bedienen, behalve deze in de werfzone.

 • Inwoners van Veldbraakstraat en Semersstraat kunnen via tijdelijke doorgang langs Opstal hun woningen bereiken.

 • Het openbaar vervoer van De Lijn (buslijnen 455 en 456) volgt de omleiding. Volgende bushaltes worden niet bediend tijdens de werken: Nadorst - De Hoogt - Wezelakkers - Oosthoven kerk (deels).
  • richting Oud-Turnhout
   • De Lijn voorziet een tijdelijke halte in de Polderstraat
   • vervanghaltes: Polderstraat (tijdelijk) - Van Solmstraat (Turnhout) - Blekerijstraat - Tramwissel - Dorp
  • richting Ravels
   • de halte aan Oosthoven kerk blijft bediend
   • vervanghaltes: Dorp - Tramwissel - Blekerijstraat - Oosthoven kerk - Van Solmstraat (Turnhout)

De werken zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en andere onvoorziene zaken, de planning kan dus nog wijzigen.

Infobrief

20240212_Heerestraat-Steenweg-op-Oosthoven_geen-doorgaand-verkeer.pdf1,3 Mb(pdf)

Gepubliceerd op woensdag 20 mrt 2024 om 11:00