Grof huisvuil

Grofvuil is afval dat omwille van grootte of aard NIET in de grijze container kan (bv. tapijt, zetel, grote hoeveelheden piepschuim, kleine meubels, matrassen, ...) 

Procedure 

Er zijn 6 ophalingen per jaar. Je moet je naam opgeven aan de dienst afvalzaken in het gemeentehuis, telkens als je grofvuil wil laten ophalen. Let op, je moet de aanvraag minstens 5 werkdagen vóór de ophaaldatum indienen. 

Een ophaling van grofvuil kan je aanvragen via het e-loket  of via één van de volgende kanalen: 

Prijs 

6 euro per sticker 

Voorwaarden

Elke bundel/pak/voorwerp: 

  • mag max. 80 l. volume hebben 
  • moet door twee arbeiders kunnen opgetild worden (max. 50 kg) 
  • moet voorzien zijn van de zelfklever "HOUD OUD-TURNHOUT REIN" (te koop in het gemeentehuis aan 6 euro per stuk) 

Kleinere afzonderlijke stukken (die niet in de grijze container kunnen) mogen bijeengebonden worden met een touw. 

Wat is GEEN grofvuil?

  • Metalen: Materialen die voor 50 % gewicht uit metalen bestaan horen in de metaalcontainer en niet bij het grofvuil.
  • Bitumen waren tot voor kort grofvuil. Door strengere emissienormen kunnen bitumen niet meer bij het grofvuil toegelaten worden. Op het recyclagepark is er een aparte inzameling van roofing. De bitumen mogen bij in de container van de roofing.
  • Roofing mag niet bij het grofvuil. Op het recyclagepark is er een aparte inzameling van roofing en bitumen.
  • Autobanden, tractorbanden, ... zijn niet toegelaten bij het grofvuil. Autobanden worden apart ingezameld op het recyclagepark. Tractorbanden en vrachtwagenbanden vallen niet onder Recyctyre en dienen apart afgevoerd te worden (naar bv. Veolia, Renewi, …) tegen kostprijs.
  • grote partijen steenpuin - grote hoeveelheden snoeihout - bouw- en sloopafval - elektrische en elektronische apparaten (witgoed en bruingoed) - ... : dit kan je aanleveren op het recyclagepark.