Grof huisvuil

Grof vuil is afval dat omwille van grootte of aard NIET in de grijze container kan (bv. tapijt, zetel, grote hoeveelheden piepschuim, kleine meubels, matrassen, ...) 

Procedure 

Er zijn 6 ophalingen per jaar. Je moet wél jouw naam opgeven aan de dienst afvalzaken in het gemeentehuis, telkens als je grof vuil wil laten ophalen. Let op, je moet de aanvraag minstens 5 werkdagen vóór de ophaaldatum indienen. 

Een ophaling van grof vuil kan je aanvragen via het e-loket  of via één van de volgende kanalen: 

Prijs 

6 euro per sticker 

Voorwaarden 

Elke bundel/pak/voorwerp: 

  • mag max. 80 l. volume hebben 
  • moet door twee arbeiders kunnen opgetild worden (max. 50 kg) 
  • moet voorzien zijn van de zelfklever "HOUD OUD-TURNHOUT REIN" (te koop in het gemeentehuis aan 6 euro per stuk) 

Kleinere afzonderlijke stukken (die niet in de grijze container kunnen) mogen bijeengebonden worden met een touw. 

Wat is GEEN grof vuil? 

grote partijen steenpuin - autobanden - grote hoeveelheden snoeihout - bouw- en sloopafval - elektrische en elektronische apparaten (witgoed en bruingoed) - ... 

Deze zaken kan je aanleveren op het recyclagepark.