Groendienst

De medewerkers van de groendienst zorgen voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen binnen de gemeente.

Ze hebben een waaier aan opdrachten, het onderhoud van perken en speelpleinen is dus niet het enige wat ze doen. Ze beheren onder andere ook de begraafplaatsen, kleine stukjes bos, ruigtes, het mountainbike parcours, fietspaden in de Liereman, het maaien van de velden van onze voetbalclubs, enz.

Inspelen op klimaatveranderingen

De laatste jaren zijn we de kaart aan het trekken van de biodiversiteit, ecologie en zoeken we naar geschikte methodes om met de klimaatverandering om te gaan. We zetten bv in op bloemenweides, bloemrijk grasland, vaste planten die droogte en hitte kunnen verdragen, extensief maaibeheer waar mogelijk. 

Ook gaan we in onze nieuwe groenprojecten zoveel mogelijk blauw-groene verbindingen maken, dit houdt in dat we meer water willen opvangen en laten infiltreren op de locatie ipv dit versneld af te voeren.  

Ons machinepark is tevens ook aan het vergroenen, dit heb je misschien al opgemerkt - het snoeien van hagen en heesters wordt bijna uitsluitend gedaan met elektrisch materiaal.

Heb je vragen over het openbaar groen of wil je advies, contacteer ons gerust.