Eerste grafveld uit de ijzertijd ontdekt in Oud-Turnhout

Archeologen graven aan de Steenweg op Sevendonk in Oud-Turnhout een grote archeologische site op met sporen van een grafveld uit de ijzertijd (ca. 800 - 50 v. Chr.) en woonplaats vermoedelijk uit de metaaltijden (ca. 2000 - 50 v. Chr.). De site is het eerste ijzertijdgrafveld in Oud-Turnhout en een nieuwe bron van informatie.

Begin maart 2023 startte het archeologische studiebureau J. Verrijckt BV een opgraving op een groot terrein aan de Steenweg op Sevendonk, op de plaats van het nieuwbouwproject ‘Deycke’. Tijdens het vooronderzoek in december 2022 vond het studiebureau al sporen van het grafveld en de bewoning.

Eerste ijzertijdgrafveld in Oud-Turnhout

Oud-Turnhout heeft heel wat archeologische sites. Zo hebben archeologen al sporen van bewoning uit de ijzertijd, Romeinse periode en middeleeuwen opgegraven. Ook begravingen uit de bronstijd en Romeinse periode zijn gekend. Een grafveld uit de ijzertijd is nieuw voor Oud-Turnhout. Dankzij deze opgraving kan een hiaat in de archeologische gegevens aangevuld worden.

Het is nu al duidelijk dat het onderzoek een aanvulling is op de geschiedenis van Oud-Turnhout en nieuwe inzichten aan het licht brengt over leven en dood in de Kempen.

(Jan Sels, schepen Erfgoed Oud-Turnhout en voorzitter van Erfgoed Noorderkempen)

Eerste vondsten

Verspreid over het terrein zijn verschillende cirkelvormige verkleuringen aangetroffen. Deze verkleuringen zijn restanten van ronde greppels (zogenaamde grafcirkels), die een heuveltje met crematieresten omringen. Door intensieve landbewerking zijn de heuvels en begravingen in de loop van de eeuwen verdwenen.

Tijdens het vooronderzoek eind 2022 zijn zes van dergelijke grafcirkels aangesneden. De opgraving heeft nu al drie bijkomende grafcirkels opgeleverd. Opvallend zijn ook de sporen van bewoning langsheen het grafveld. Momenteel is het nog onduidelijk of het grafveld en de woonplaats gelijktijdig in gebruik zijn geweest.

Het is een uitgelezen kans om via deze opgraving de bewonings- en begravingshistorie van Oud-Turnhout in kaart te brengen. Verder onderzoek van de site zal uitwijzen wat de omvang van het grafveld is en wat de eventuele relatie met andere opgravingen is.

(archeoloog Jeroen Verrijckt van studiebureau J. Verrijckt BV)

Vooruitzichten

Het veldwerk gaat de komende week verder. Daarna bundelt het studiebureau alle resultaten in een rapport. Op de nog te onderzoeken delen van het terrein worden er nog meer grafcirkels uit de ijzertijd verwacht en zullen de bewoningssporen uit (vermoedelijk) de metaaltijden verder onderzocht worden.

Gepubliceerd op dinsdag 7 mrt 2023 om 15:00