Glas

Alle glas bij elkaar? Neen. Is er een glasbol bij jou in de buurt? Zeker!

Wat mag er in de glasbol?

Let op de aantekeningen op de glasbol. De glasbol is uitsluitend bestemd voor het verzamelen van lege glasverpakking zoals bokalen, flessen, potjes, … Verwijder de deksels en maak het materiaal proper vooraleer je het naar de glasbol brengt. 

Ook op het recyclagepark kan je hol glas gratis afleveren, vlakglas (bv. ruiten) is tegen betaling.  

Het meest voorkomende ‘vlakglas’ is de glazen ruit in het raamwerk. En daar wringt het schoentje. Vaak bieden inwoners het raamwerk aan met de glazen ruit in. Dit zijn echter twee totaal verschillende materialen, die in verschillende containers moeten: hout, PVC, staal mag niet bij glas en omgekeerd. Het ter plaatse stuk slaan van de ruit in het raam creëert gevaarlijke situaties voor wegvliegende glasstukjes. Gelieve daarom thuis al raamwerk en ruiten te scheiden en afzonderlijk aan te bieden op het recyclagepark.

Let op: het voorbeeld van raam-ruit is het meest voorkomend, maar dit geldt uiteraard voor alle combinaties van vlak glas met een ander materiaal.

Waar staan de glasbollen?

 • hoek Werkendam-Kuiltjesstraat 
 • Sint-Antoniusstraat 
 • parking GC De Heischuur
 • parking Sint-Bavokerk Centrum 
 • Tramwissel 
 • Dorp (gemeentehuis) 
 • Meibloemstraat (aan lokaal Vriendenkring) 
 • Molenbergen (aan de technische dienst) 
 • kerk Zwaneven 
 • Oude Arendonkse Baan (aan begraafplaats) 
 • hoek Goordijk-Bosduivenlaan 
 • hoek Zwanevenstraat-Blijkerstraat 
 • hoek Dennenlaan-Fazantendreef