GeSTALten

Vincke - De Vidts

Kleine Lakestraat

In Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout (ARO) in de Noorderkempen staan drie knalgele reusachtige kunstwerken in de vorm van een stal. Deze landschapskunst toont de verbondenheid tussen de landbouw, het landschap en het leven in deze streek. De opvallende gele kleur steekt mooi af tegen het landschap en verwijst naar de kleur van elk landbouwgebied op het gewestplan. De geel gelakte stalen constructies geven een schitterende doorkijk op het achterliggende landschap, dat mee wisselt met het weer en de seizoenen - net zoals zij in huns dagelijks leven als landbouwer moeten doen.

Een fietsroute van 34 kilometer voert je langs de landschapskunst ‘GeSTALten’ in Arendonk, Oud-Turnhout en Ravels. ​De drie kunstwerken bevinden zich aan de Lusthoven in Arendonk (nabij knooppunt 56), aan taverne Burcht Hertog-Jan in Oud-Turnhout (knooppunt 58) en de Polderstraat in Ravels (knooppunt 43). Op elke locatie staan de 'GeSTALten' in een andere compositie opgesteld, daarom beleef je ze telkens een beetje anders.

geSTALten_route.pdf742,3 Kb(pdf)

  • Kunstwerken in gelakt staal
  • Inhuldiging: 24 juni 2023