Geschiedenis en heemkunde

Op 22 juli 1836, zes jaar na de onafhankelijkheid van België, richten de bewoners van enkele gehuchten voor de eerste maal aan de hogere overheid een verzoek tot afscheiding van Turnhout. Dit werd echter verworpen, net als de tweede en de derde aanvraag (1852 en 1853). Vijf jaar later geeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een gunstig advies, de Senaat stemt in en Koning Leopold I tekent op 29 december 1858 het besluit. Oud-Turnhout is vanaf 1 januari 1859 een zelfstandige gemeente met 2.807 inwoners.

 

De Oud-Turnhoutenaren wisten van aanpakken:

  • kerken en pastories (1893 - 1896 - 1918 - 1956 - 1957)
  • kloosters en scholen (1897 - 1905 - 1928 - 1956)
  • nieuw gemeentehuis(1908: herstel oorlogsschade en bijbouwen nieuwe vleugel: 1943)
  • in 1893 werd de buurtspoorweg Turnhout-Arendonk ingehuldigd, later volgden de lijnen Turnhout-Meerhout en Turnhout-Mol
  • het eerste elektriciteitsnet voor de verlichting werd in 1910 in gebruik genomen

 

Na 120 jaar autonomie dreigde opnieuw de fusie met Turnhout. Maar door de onverzettelijkheid van de gemeenteraad o.l.v. burgemeester Jan Nuyts bleven wij een zelfstandige gemeente en werd de schade beperkt tot enkele grenscorrecties. Op 1/1/1977 werden Schoonbroek bij Retie en Kijkverdriet bij Ravels gevoegd. Door deze grenscorrecties verloren we 1.038 inwoners en verminderde de oppervlakte van 4.774 ha tot de huidige 3.986 ha.

 

Ook de voorbije decennia bleef de gemeente investeren in moderne infrastructuur. Oud-Turnhout beschikt over moderne cultuur-, jeugd- en sportinfrastructuur, een centraal gelegen administratief centrum, een eigen containerpark, een uitgebreid toeristisch aanbod, moderne scholen en blijft haar wegennet continu verbeteren.

Op vlak van sociale zorg wordt ook toekomstgericht gewerkt, met het project Eigenaard (assistentiewoningen en een dienstencentrum).

    

Een erg actieve heemkundekring Corsendonca bracht reeds een 25-tal boeken over Oud-Turnhout uit. De ene over de algemene geschiedenis van Oud-Turnhout, de andere over specifieke onderwerpen. Maar telkens uitgebreid geïllustreerd met authentieke foto's.

Een aantal uitgaven is nog te koop, ondermeer bij de dienst Toerisme in Het Hofke van Chantraine. Heemkundekring Corsendonca heeft een eigen website: www.corsendonca.be.

 

Praktisch

Communicatiedienst

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 06
communicatie@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur