Gemeenteraad

De gemeenteraad tekent de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid uit. Zo heeft de gemeenteraad het laatste woord over het budget, het strategisch beleidsplan en over grote dossiers en projecten. Reglementen worden door de gemeenteraad opgemaakt, om daarna door het schepencollege uitgevoerd te worden. 

Vergaderingen zijn openbaar, welkom!

De gemeenteraad vergadert één keer per maand: in principe de derde donderdag van de maand om 19.30 uur, maar per uitzondering kan daar van afgeweken worden. Het grootste deel van de zittingen is openbaar, behalve wanneer het over personen gaat.

 • Vergaderdata gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn in 2022, telkens om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis:
  20 januari - 17 maart - 21 april - 19 mei - 23 juni - 18 augustus (reservedatum) - 8 september - 20 oktober - 17 november - 15 december.

Iedereen is welkom om de zittingen bij te wonen. De agenda wordt telkens acht dagen voor de raadszitting bekendgemaakt op de website.

Agenda - Lijst besluiten - Notulen

Je vindt de agenda's en besluiten van de gemeenteraad hier.

Audioverslag gemeenteraad

De vergadering van de Oud-Turnhoutse gemeenteraad kan je (her)beluisteren. De audioverslagen vind je hier: audioverslag. Je kan ofwel de hele zitting beluisteren, ofwel bepaalde punten selecteren aan de hand van de agenda.

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Op 16 december 2021 werd het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedgekeurd. Dit werd bekend gemaakt op 23 december 2021. Je vindt het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad hier.

In het huishoudelijk reglement lees je onder andere hoe de gemeenteraad wordt bijeengeroepen, hoe er wordt gestemd, welke punten in de openbare en welke in de besloten (geheime) vergadering worden besproken, hoe de verslagen worden opgesteld. 

Spreekrecht van de burger

Inwoners kunnen spreekrecht vragen op de vergaderingen van de gemeenteraad, over een onderwerp dat zij zelf aanbrengen. De aanvragen voor spreekrecht kunnen best gericht worden aan secretariaat@oud-turnhout.be.
Hier vind je het reglement over dit spreekrecht: reglement spreekrecht

 

SAMENSTELLING GEMEENTERAAD en RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

De gemeenteraad van Oud-Turnhout telt 23 raadsleden, inclusief de leden van het college van burgemeester en schepenen / vast bureau. De OCMW-raad heeft dezelfde samenstelling als de gemeenteraad en vergadert op dezelfde data als de gemeenteraad.

Op zondag 14 oktober 2018 trokken we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen voor de periode 2019-2024. In Oud-Turnhout zorgde dit voor volgende zetelverdeling: N-VA: 8 zetels - CD&VpluS: 8 zetels - Groen: 3 zetels - VLAAMS BELANG: 3 zetels - LB18: 1 zetel. Op basis van deze resultaten vormden N-VA, Groen en LB18 een coalitie.

Bruno Peeters

Bruno Peeters
 • Voorzitter raad

Jozef Embrechtsstraat 12
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0496 02 09 73
bruno.peeters@oud-turnhout.be

N-VA


Bob Coppens

Bob Coppens
 • politie, brandweer, veiligheid en noodplanning, GAS, personeel, burgerzaken, intergemeentelijke samenwerking, informatie en communicatie

 • Burgemeester

p/a Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0496 24 49 56
bob.coppens@oud-turnhout.be

N-VA


Ruben Segers

Ruben Segers
 • mobiliteit, sport, internationale solidariteit en Landschap De Liereman

 • Schepen

Hueven 15
2360 Oud-Turnhout

gsm 0499 62 76 39
ruben.segers@oud-turnhout.be

Groen


Paul Paeleman

Paul Paeleman
 • participatie, digitalisering, economie, duurzaamheid, energie, toerisme en cultuur

 • Schepen

Steenweg op Sevendonk 101
2360 Oud-Turnhout

gsm 0476 89 30 72
paul.paeleman@oud-turnhout.be

LB18


Gwen Verbeek

Gwen Verbeek
 • omgeving (ruimtelijke ordening en milieu), landbouw, financiën en dierenwelzijn

 • Schepen

Steenweg op Sevendonk 167
2360 Oud-Turnhout

gsm 0476 21 15 99
gwen.verbeek@oud-turnhout.be

N-VA


Jan Sels

Jan Sels
 • openbare werken, erfgoed, patrimonium, begraafplaatsen, evenementen en bibliotheek

 • Schepen

Draaiboom 98
2360 Oud-Turnhout

gsm 0475 28 41 96
jan.sels@oud-turnhout.be

N-VA


Liesbet Dierckx

Liesbet Dierckx
 • voorzitter bijzonder comité van de sociale dienst, 'kinderen, jeugd & gezin', senioren, gezondheid, sociaal beleid en onderwijs, woonbeleid

 • Schepen

Schoutenhoefstraat 60
2360 Oud-Turnhout

gsm 0477 89 10 07
liesbet.dierckx@oud-turnhout.be
Groen

Jos Vinckx

Jos Vinckx
 • raadslid

Eigen 32
2360 Oud-Turnhout

gsm 0479 29 09 29
j.vinckx@scarlet.be

CD&VpluS


Jan Van Gorp

Jan Van Gorp
 • raadslid

Draaiboom 6
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0493 87 79 81
jvangorp1@skynet.be

CD&VpluS


Jé Peeters

Jé Peeters
 • raadslid

Corsendonk 1
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0477 34 71 14
j.vanlaerpeeters@telenet.be

CD&VpluS


Jos Van Troy

Jos Van Troy
 • raadslid

Schuurhovenberg 56
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0498 57 05 30
tel. 014 29 32 36
vantroyjos@gmail.com

CD&VpluS


Frank Van Gorp

Frank Van Gorp
 • raadslid

Wezelakkers 48/1
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0486 90 61 89
frank.van.gorp1@telenet.be

VLAAMS BELANG


Hans Van de Laer

Hans Van de Laer
 • raadslid

Boomgaardstraat 8
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0474 64 15 13
hans.van.de.laer@skynet.be

CD&VpluS


Bart Vermeiren

Bart Vermeiren
 • raadslid

Steenweg op Sevendonk 131
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0486 78 74 90
vermeiren_bart@hotmail.com

N-VA


Chris Willems

Chris Willems
 • raadslid

Onze Lieve Vrouwstraat 59
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0478 54 21 94
willemschris2360@gmail.com

N-VA


Ellen Alen

Ellen Alen
 • raadslid

Jozef Embrechtsstraat 19
2360 Oud-Turnhout

gsm 0475 73 12 31
ellen.alen@telenet.be

VLAAMS BELANG


Leen Engelen

Leen Engelen
 • raadslid

Rhoode 79
2360 Oud-Turnhout

gsm 0491 59 59 42
leentje.engelen28@gmail.com

CD&VpluS


Freddy Gijs

Freddy Gijs
 • raadslid

Koningin Fabiolalaan 14
2360 Oud-Turnhout

gsm 0472 75 26 18
freddygijs@skynet.be

CD&VpluS


Dorien Van de Velde

Dorien Van de Velde
 • raadslid

Steenweg op Oosthoven 45
2360 Oud-Turnhout

gsm 0497 31 35 69
dorien_van_de_velde@hotmail.com

N-VA


Yvette Van Gestel

Yvette Van Gestel
 • raadslid

Sint-Bavostraat 6
2360 Oud-Turnhout

gsm 0499 10 09 37
vangestelyvette@gmail.com

N-VA


Marleen Gabriëls

Marleen_Gabriëls.JPG
 • raadslid

Schuurhoven 20
2360 Oud-Turnhout

gsm 0474 67 12 93
gabriels1marleen@telenet.be

CD&VpluS


Mieke Balcaen

Mieke_Balcaen
 • raadslid

Boomgaardstraat 23
2360 Oud-Turnhout

gsm 0488 56 26 91
miekebalcaen@hotmail.com

Groen


Ron Bluekens

Ron Bluekens
 • raadslid

Dorp 25
2360 Oud-Turnhout

gsm 0471 65 22 97
bluekensron@gmail.com

VLAAMS BELANG


Bie De Busser

Bie De Busser
 • algemeen directeur

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout

tel. 014 46 22 20
bie.de.busser@oud-turnhout.be