Gemeenteraad - Raad voor maatschappelijk welzijn

Voor de gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan, voor het OCMW is dat de raad voor maatschappelijk welzijn. De gemeenteraad van Oud-Turnhout telt 23 raadsleden, inclusief de leden van het college van burgemeester en schepenen. De raad voor maatschappelijk welzijn heeft dezelfde samenstelling als de gemeenteraad en vergadert op dezelfde data, telkens aansluitend op de gemeenteraad.

Deze raden tekenen de hoofdlijnen van het beleid uit en hebben het laatste woord over het budget, het strategisch beleidsplan en over grote dossiers en projecten.

samenstelling

Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn onder andere beslissingen nemen over:

  • zaken van gemeentelijk belang
  • het beleid en algemene regels
  • reglementen


De vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar. Agenda, verslag en audioverslag vind je via onderstaande knoppen.