Gemeentelijke toelagen

Administratieve hulp, doorverwijzen en sociale voordelen

Mensen vinden vaak hun weg niet meer in een doolhof van administratie en wetgeving. De sociale dienst van het OCMW biedt hulp bij het zoeken van de juiste dienstverlening en bij het invullen van allerhande documenten. Daarnaast kan de sociale dienst van het OCMW voor jou nagaan of je recht hebt op bepaalde sociale voordelen.

De sociale voordelen die specifiek bij het OCMW van Oud-Turnhout aan te vragen zijn, en die door de gemeente Oud-Turnhout aangeboden worden, zijn volgende toelagen:


De standaard aanvraagformulieren om de thuiszorgtoelage en de diftartoelage aan te vragen vind je hieronder.

Je dient bij het aanvraagformulier van de thuiszorgtoelage nog het geldig attest van de FOD Sociale Zekerheid toe te voegen.

Een aanvraagformulier voor een toelage moet je ingevuld terug bezorgen aan de sociale dienst.