Gelijkekansenraad

Het is de taak van de Gelijkekansenraad om de gemeente te adviseren over initiatieven om gelijke kansen voor iedereen te realiseren, ongeacht geslacht, geaardheid, inkomen, afkomst, handicaps en andere kenmerken. Deze Raad kan ook zelf initiatieven nemen om mensen samen te brengen, om elkaar te leren kennen, om problemen te overbruggen.

Praktisch

Gelijkekansenraad

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.014 46 22 44
eigenaard@oud-turnhout.be

Meer info