Gelijkekansenraad

Het is de taak van de Gelijkekansenraad om de gemeente te adviseren over initiatieven om gelijke kansen voor iedereen te realiseren, ongeacht geslacht, geaardheid, inkomen, afkomst, handicaps en andere kenmerken. Deze Raad kan ook zelf initiatieven nemen om mensen samen te brengen, om elkaar te leren kennen, om problemen te overbruggen.