Denk aan de verkeersregels in de fietszones

Voor schoolgaande kinderen willen we een veilige schoolomgeving creëren. Daarom werden in september drie nieuwe fietszones ingevoerd. Maar welke regels gelden er nu in een fietszone?

Voor schoolgaande kinderen willen we een veilige schoolomgeving creëren. Sinds september 2023, bij het begin van het nieuwe schooljaar, werden daarom drie nieuwe fietszones in Oud-Turnhout ingevoerd. Een deel van De Hoogt is al langer fietszone.

In een fietszone zijn fietsers de belangrijkste weggebruikers en krijgen zij ruimte om hun tocht veilig te laten verlopen. Verkeersborden en pictogrammen op het wegdek geven begin en einde van de fietszones aan.

Volgende straten zijn voortaan ingericht als fietszones:

 • Dijkzijde, een belangrijke fietsverbinding naar Turnhout
 • Kerkstraat en Van der Bekenlaan, de schoolomgeving van basisscholen Salto en Delta
 • Heerestraat/Polderstraat, de schoolomgeving van basisschool Reuzepas

Welke verkeersregels gelden er in een fietszone?

Als autobestuurder of bestuurder van een ander motorvoertuig ben je welkom in een fietszone, maar moet je je aan een aantal regels houden:

 • Je mag met de auto een fietszone inrijden, maar je mag er niet sneller rijden dan 30 km/u. Ook snelle fietsers moeten zich aan die limiet houden!
 • In een fietszone mag je met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen. Zelfs als je voldoende afstand kan houden, is dit niet toegelaten.
 • Fietsers moeten zich uiteraard ook aan de regels houden. Zo mogen ze de hele breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze enkel opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde als de rijbaan is opengesteld in beide richtingen.
 • Voor verkeer dat uit zijstraten een fietszone inrijdt, gelden de algemene verkeersregels. Dit wil zeggen dat, indien er geen wegmarkering of verkeersbord een andere regeling aanduidt, de algemene voorrangsregel geldt, nl. voorrang van rechts. Zo kan het gebeuren dat fietsers in een fietszone voorrang moeten geven aan verkeer dat langs rechts de fietszone inrijdt.
 • In een fietszone worden elektrische fietsen en speedpedelecs gezien als fietsen. Bestuurders van speedpedelecs mogen fietsers inhalen, maar moeten zich ook houden aan de snelheidsbeperking. 
 • Fietsers mogen gemotoriseerd verkeer inhalen. Dit moet gebeuren langs links. Als er een file is, mag het ook langs rechts. Er moet steeds rekening gehouden worden met de snelheidsbeperking van 30 km/u.

Wat zijn de boetes bij een overtreding?

 • Een overtreding op het inhaalverbod is een overtreding van de 1ste graad en levert je een boete op van 58 euro.
 • De boete verbonden aan een snelheidsovertreding hangt af van de gemeten snelheid:
  • Als de gemeten snelheid lager of gelijk is aan 40 km/u, hangt er een gas-boete (gemeentelijke administratieve sanctie) aan vast van 53 euro.
  • Vanaf 41 km/u gaat deze gas-boete gradueel omhoog met 11 euro per km/u te hard.
  • Bedraagt je snelheid meer dan 50 km/u, dan zal het parket een boete opleggen. 
  • Als de snelheid meer dan 60 km/u is, kan een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs volgen en/of kan de rechter nadien een rijverbod opleggen.

Matig dus je snelheid als autobestuurder en steek nooit fietsers voorbij in een fietszone. De lokale politie controleert de naleving van de verkeersregels in de fietszones.

Gepubliceerd op maandag 23 okt 2023 om 12:00