Fakkelverbranding door Fluxys

Fluxys beheert de gasinfrastructuur in ons land en voert regelmatig onderhoud uit aan de installaties. Om dat veilig te doen, halen ze soms overtollig aardgas uit de leidingen. Dat gas verbranden ze met een fakkel.

Bij een 'fakkelverbranding' zijn de vlammen vaak vanop grote afstand zichtbaar. Dit is nodig om de werken veilig te laten verlopen en verloopt volkomen gecontroleerd.

Onderhoudswerken met fakkelverbranding

In het kader van onderhoudswerken worden regelmatig secties van installaties gasvrij gemaakt. Om geen methaan in de atmosfeer te laten ontsnappen en zo de impact op het klimaat te beperken, wordt gekozen voor gecontroleerde verbranding van dit gas. Dit resulteert echter in een zichtbare vlam die soms vanop grote afstand zichtbaar is.

Deze werkwijze veroorzaakt geen bijkomende risico's of geluidshinder. De fakkelverbranding is een geplande en gecontroleerde operatie, uitgevoerd door ervaren personeel die in het verleden al regelmatig plaatsvond maar waarvan de frequentie nu zal toenemen.

In Oud-Turnhout krijgt de gasvervoerinstallatie in de Oude Arendonkse Baan (naast het kerkhof) dergelijk onderhoud wanneer nodig.

Informatiecampagne

Er bestaat geen planning voor deze onderhoudswerken omdat die vaak vrij laat ingepland kunnen worden.

De buurtbewoners in een straal van 250 meter rond de installaties van Fluxys ontvangen jaarlijks een brief om hen te informeren.

Andere inwoners kunnen terecht op de informatiepagina van Fluxys.

Meer info

www.fluxys.com