Exploitatie- en tapvergunning

Wil je een horecazaak uitbaten in Oud-Turnhout, dan moet je,  naast de verplichtingen van een opstartende ondernemer, ook een exploitatie- en desgevallend een tapvergunning aanvragen bij het gemeentebestuur.  

De tapvergunning moet aangevraagd worden voor elke persoon die in je zaak gegiste en/of sterke dranken zal schenken. 

Ook bij een overname of een heropening moet een nieuwe vergunning aangevraagd worden. 

De horecavergunningen worden afgeleverd door de burgemeester. Het Uniform Gemeentelijk Politiereglement (UGP), afdeling VI, hoofdstuk XVII is van toepassing. 

Voor wie? 

Elke ondernemer die start met een horecazaak moet een vergunning aanvragen, ook voor een overname of voor de start van een pop-up. 

In onderstaande gevallen is geen exploitatie- of tapvergunning nodig, maar de uitbating moet wel gebeuren in een pand dat stedenbouwkundig correct vergund is en voldoet aan de geldende brandveiligheidsnormen. Ook kunnen er hier verplichtingen opgelegd worden ingevolge de milieuwetgeving.  

  • occasionele horecazaken die minder dan 30 dagen per jaar open zijn 
  • horecazaken uitgebaat door een erkende Oud-Turnhoutse vereniging 
  • horecazaken die door de gemeente ter beschikking gesteld worden aan vzw's en feitelijke verenigingen 
  • reizende horecazaken 

Hoe aanvragen? 

Vul het aanvraagformulier in of bezorg dit samen met de bijlagen aan het onthaal van het gemeentehuis. 

Afhandeling? 

Als de aanvraag volledig is, wordt die doorgestuurd naar de brandweer, die met jou contact zal opnemen om een afspraak te maken voor een controle. 

Daarnaast wordt de aanvraag ook bezorgd aan de politie voor het moraliteitsonderzoek en wordt er ook advies gevraagd aan de diensten mobiliteit, ruimtelijke ordening en milieu. 

Als al deze diensten een positief advies gegeven hebben, zal de burgemeester een vergunning afleveren voor onbepaalde duur of beperkt in de tijd, met eventuele voorwaarden.