Everzwijnen

Everzwijn gezien in Oud-Turnhout?

Het everzwijn of wild varken wordt de laatste jaren vaker gesignaleerd in onze streken. Jammer genoeg zorgen deze dieren soms voor schade aan landbouwgewassen, privé-eigendommen en bij verkeersongevallen. Bovendien kunnen zij drager zijn van de Afrikaanse varkenspest, die ook varkens kan besmetten.

Om hun bezoek en eventuele schade zo veel mogelijk te vermijden, kunnen preventieve maatregelen genomen worden. Het beheer van everzwijnen wordt afgestemd in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, de wildbeheereenheden en de landbouw- en natuurorganisaties. In de gebieden waar everzwijnen nog maar pas aanwezig zijn, volgt het REBO-team (Regionaal Everzwijnbeheer Ondersteuning) de verspreiding nauwgezet op.

Meld waarnemingen van everzwijnen

Ook in Oud-Turnhout breidt de populatie everzwijnen uit. Om inzicht te krijgen over de verspreiding van everzwijnen, vragen we om alle waarnemingen op Oud-Turnhouts grondgebied te melden. Denk aan sporen, pootafdrukken, schade aan gewassen, wroetsporen, effectieve waarnemingen, ongevallen. Enkel door schade te melden, kan gepast opgetreden worden.

Hoe melden?

  • Je kan dit melden aan het REBO-team via 02 553 12 69 of everzwijn@vlaanderen.be.
  • Aan de landbouwers wordt gevraagd om schade door everzwijnen zowel te melden aan het REBO-team als aan het Agentschap voor Natuur en Bos in functie van monitoring van schade door everzwijnen. Dat kan via https://eloket.natuurenbos.be onder de rubriek ‘Fauna en Flora’.