Evenementcontainers

Voor evenementen kan je 'evenementcontainers' gebruiken om het afval te verzamelen.

Het aanvraagformulier vind je hieronder. Gelieve dit te bezorgen aan de dienst afvalzaken: afvalzaken@oud-turnhout.be - 014 46 22 11.