Evenement aanvragen

Wil je een evenement (fuif, markt, buurtfeest, …) organiseren in Oud-Turnhout? Dan heb je wellicht een vergunning nodig. Het gaat enkel over activiteiten die plaatsvinden op openbaar of privaat domein en publiek toegankelijk zijn of specifieke vergunningen (geluidsafwijkingen, verkeersmaatregelen, …) vereisen. De aanvraagtermijn hangt af van verschillende factoren. Raadpleeg daarvoor best het Uniform Gemeentelijk Politiereglement of contacteer de dienst evenementen.

Privéfeesten (tuinfeest, communiefeest, …) worden niet als een evenement beschouwd en hoef je dus niet aan te vragen. Toch is het aangeraden om grootschalige privéfeesten te melden aan het gemeentebestuur zodat we de politiediensten op de hoogte kunnen brengen. In dit geval is het ook aan te raden om je buren op de hoogte te brengen van je festiviteiten.

Wanneer je aanvraag wordt goedgekeurd, wordt deze automatisch aan de lokale politie bezorgd. 

Een aanvraag indienen kan door het formulier in te vullen en tijdig te bezorgen aan de dienst evenementen.

Aanvraag occasioneel evenement66,5 Kb(docx)

Heb je materiaal nodig voor je evenement?

Als vereniging of organisatie van Oud-Turnhout kan je gebruik maken van materialen op je evenement. Alle info daarover vind je hier.

Signalisatie en parkeerverbod

Zijn er tijdens je evenement of buurtfeest tijdelijke verkeersmaatregelen (bv. parkeerverbod, afsluiten straat, …) nodig? Dan moet je hiervoor ook toestemming vragen aan het gemeentebestuur. Meer info vind je hier.

Nog vragen?

Heb je nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de dienst evenementen.

Projecten met bovenlokale uitstraling

Kijk voor meer informatie op deze website: subsidies voor sociaal-culturele projecten met bovenlokale uitstraling