European Disability Card - EDC

Een European Disability Card ontvangt elke persoon met een beperking, indien de beperking erkend is of als je hulp ontvangt. De kaart kan gebruikt worden bij sport-, cultuur-, vrijetijdsactiviteiten en zorgt op deze manier voor enkele voordelen. 

Je vraagt de kaart aan via de FOD Sociale zekerheid of Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH): eudisabilitycard.be/nl/de-kaart-aanvragen

Alle info vind je in deze brochure: European Disability Card

In Oud-Turnhout

Een gemeentebestuur kan zich laten erkennen als partner binnen dit project. Dit geeft recht op voordelen in ons aanbod als lokaal bestuur.

We kunnen volgende voordelen aanbieden of de toegankelijkheid zichtbaar maken:

OC De Djoelen:

 • begeleider krijgt gratis toegang
 • G-toilet
 • G-parking
 • automatische deuren
 • lift
 • voorrang bij binnenkomst
 • begeleiding naar zitplaats

Bibliotheek:

 • automatische deuren
 • grootletterboeken
 • luisterboeken
 • uitlenen Daisy

Sportpark De Hoogt:

 • automatische deuren
 • G-toilet
 • G-parking
 • lift
 • begeleiding naar plaats
 • voordelen/ toegankelijkheid bij activiteiten die georganiseerd worden door gemeente kan, mits overleg van de mogelijkheden

Jeugddienst:

 • Speelplein / Grabbelpas kan, mits overleg van de mogelijkheden

Meer info

eudisabilitycard.be