Erkenning aanvragen als sportclub

Indien een club erkend wil worden als sportclub van Oud-Turnhout, kan zij een aanvraag indienen bij de sportdienst.

De sportdienst legt de aanvraag dan voor aan de sportraad zodat de sportraad een advies kan geven. Daarna wordt de aanvraag, samen met het advies van sportdienst en sportraad, geagendeerd op het schepencollege dat dan beslist over de aanvraag.