Energieprestatieregelgeving (EPC)

Het EPC geeft je een idee van de energiezuinigheid van een woning.

Als potentiële koper of huurder krijg je met het energieprestatiecertificaat (EPC) een idee van de energiezuinigheid van een woning. Als verkoper of verhuurder daarentegen kan je hiermee het energiezuinige karakter van je woning in de verf zetten.

Op het EPC staat een kengetal (score). Deze score wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen en de isolatiewaarden van muren en dak, ramen en deuren, en de installaties voor verwarming en warm water. Het kengetal wordt uitgedrukt in kWh/m² en drukt uit wat het berekende jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning.

Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling van de (vorige) bewoners. Dit kengetal zal dus vaak niet overeenstemmen met de gegevens die je bijvoorbeeld op de energiefactuur vindt.

Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) gepositioneerd ten opzicht van geldende referentiewaarden. Een woning die zich in de groene zone bevindt, scoort dus goed op vlak van energie. Een woning in de rode zone zal energieverslindend zijn.

Op de kleurenbalk staan referentiegetallen, van 0 tot 700. Hoe hoger deze score, hoe hoger het berekend energieverbruik en hoe minder energiezuinig de woning zal zijn. Voor oudere woningen is het zeker mogelijk dat het kengetal een stuk hoger is dan 700.

Naast deze 'score' bevat het energieprestatiecertificaat ook een reeks energiebesparende aanbevelingen. Je bent niet verplicht om deze aanbevelingen uit te voeren, maar zij bieden jou als koper of huurder nuttige informatie over mogelijke energiebesparende investeringen.

Verder staan er nog een aantal administratieve gegevens vermeld op het EPC, zoals gegevens van de energiedeskundige, informatie over premies, ...

Praktisch

Sinds 1 november 2008 is een energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht bij woningen, appartementen, studio's, … die te koop worden aangeboden. Sinds 1 januari 2009 geldt deze verplichting ook voor woningen, studio's, appartementen, studentenkamers … die te huur worden aangeboden.

Het EPC moet beschikbaar zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden, zo niet loop je als eigenaar het risico beboet te worden.

Als verkoper of verhuurder moet je een beroep doen op een erkende energiedeskundige type A voor de opmaak van een EPC voor je woning. Hier vind je de lijst met erkende energiedeskundigen type A.

EPC Bouw (voor nieuwbouwwoningen)

Voor bouwaanvragen vanaf 2006 moet je woning aan de EPB-regelgeving voldoen. Na het indienen van de EPB-aangifte, krijg je in geval van nieuwbouw of een 'ingrijpende energetische renovatie' een Energieprestatiecertificaat Bouw (EPC Bouw) van je EPB-verslaggever. Dat EPC Bouw bewijst dat je woning aan de EPB-eisen voldoet en vermeldt onder andere het E-peil. Het E-peil geeft aan hoe energiezuinig je woning is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning.

Voorwaarden

 • Het EPC Bouw wordt afgeleverd voor bouwprojecten waarbij een E-peil werd berekend, zoals een nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie. Bij een verbouwing geldt er geen E-peileis en wordt er dus geen EPC bouw opgemaakt.
 • De EPB-verslaggever stelt het EPC Bouw op.
 • Het EPC Bouw vermeldt:
  • of er al dan niet voldaan wordt aan de verschillende eisen van de energieprestatieregelgeving.
  • onder andere het E-peil. Het toegekende E-peil is definitief. Je kan dat niet opnieuw laten vaststellen. Als je dus na het indienen van aangifte nog werken gaat doen, kan je geen lager E-peil bekomen.
 • Het EPC bouw is 10 jaar geldig vanaf de datum van het einde van de werken of vanaf de datum van ingebruikname. Als beide data gekend zijn, geldt de vroegste van de 2. Als de werken niet beëindigd en niet in gebruik genomen zijn, is het energieprestatiecertificaat geldig tot 15 jaar na het verlenen van de vergunning of 15 jaar na het neerleggen van de melding.

Procedure

Je krijgt het EPC Bouw van je verslaggever, ten laatste 6 maanden na de ingebruikname van de woning.

Bij verkoop of verhuur van je woning

Als je je woning wil verkopen of verhuren, kijk dan naar de geldigheidsdatum op je EPC Bouw.

 • Is je EPC Bouw nog geldig, dan moet je dit EPC Bouw gebruiken.
 • Vermeld de verplichte EPC-informatie in de advertenties.
 • Toon het EPC Bouw aan geïnteresseerde kopers of huurders.
 • Woning verkocht? Bezorg het originele EPC Bouw aan de koper.
 • Woning verhuurd? Een kopie van het EPC Bouw moet aan de huurovereenkomst toegevoegd worden. De huurder heeft zo een kopie. De verhuurder houdt het originele EPC Bouw zelf bij.

Is de geldigheidsduur van je EPC Bouw verstreken? Dan moet je, als je de wooneenheid publiekelijk te koop of te huur stelt, een EPC bij verkoop en verhuur van woningen laten opmaken.