Eletriciteitsschaarste

VOLG DAGELIJKS DE TOESTAND OP:

www.offon.be/nl

Afschakelplan bij stroomtekort

Als er deze winter een stroomtekort dreigt, bepaalt het afschakelplan de volgorde waarin steden en gemeenten worden afgeschakeld.

Een stroomtekort ontstaat als er een groot verschil is tussen de productie en het verbruik van elektriciteit. Dit kan voor problemen zorgen. De hoeveelheid geproduceerde en verbruikte elektriciteit moet namelijk altijd gelijk zijn omdat elektriciteit niet in grote hoeveelheden opgeslagen kan worden.

Door bepaalde steden en gemeenten tijdelijk af te schakelen wordt het evenwicht op het elektriciteitsnet opnieuw in evenwicht gebracht. Het afschakelplan zal echter maar in allerlaatste instantie ingezet worden wanneer alle andere maatregelen onvoldoende blijken. 

Wat betekent het afschakelplan voor Oud-Turnhout?

Het afschakelplan omvat 8 schijven: eerst wordt schijf 8 afgeschakeld en als laatste schijf 1. Een deel van de gemeente is opgenomen in schijf 6, een ander deel in schijf 1.

Bekijk hier of jouw straat afgeschakeld wordt bij een stroomtekort: afschakelplan.fluvius.be.

Als een afschakeling in Oud-Turnhout noodzakelijk is ...

  • Zeven dagen voor een eventuele afschakeling van een bepaalde schijf wordt er een waarschuwing uitgestuurd.
  • Indien een afschakeling nodig blijkt, gaat één dag voordien het federale noodplan in. De Minister van Binnenlandse Zaken coördineert dan de acties en communicatie.
  • Het gemeentebestuur is pas ten vroegste de avond voordien op de hoogte van een effectieve stroomafschakeling de dag nadien.

Samen een afschakeling voorkomen

Als we allemaal zuiniger omgaan met energie, kunnen we een afschakeling voorkomen. Jij kan dus het verschil maken! Met enkele handige tips en door je buren en familie te overtuigen om hetzelfde te doen. 

Bij 'Downloads' vind meer info over algemene preventieve maatregelen.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de websites van FOD Economie en Fluvius.