E-inclusie

Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout, Turnhout & Vosselaar willen inwoners helpen hun weg te vinden in de digitale samenleving.

Onze samenleving is meer dan ooit gedigitaliseerd. Zeker tijdens de coronacrisis. Mensen zonder digitale toegang worden daarom sneller uitgesloten. Daar gaan de zes lokale besturen samen verandering in brengen!

Digitalisering moet voor iedereen een meerwaarde zijn.

Online aanmelden voor het ziekenhuis, de infokiosk van het cultuurhuis digitaal raadplegen, online een attest aanvragen bij je gemeente, thuis een betaling via het internet uitvoeren, … Niet alle burgers zijn al in de mogelijkheid om hun weg hierin te vinden. Daarom zetten de zes gemeenten hierop in.

Schepen Hans Woenstenborghs van Beerse, ‘Met de middelen, die we van de Vlaamse overheid ontvangen, willen wij actief de inwoners van de regio bevragen over de digitale uitdagingen. Waar ervaren onze inwoners noden en uitdagingen?’. ‘Zo leren we welke ondersteuning onze inwoners nodig hebben op vlak van digitalisering. Dat moet dan de basis worden voor een opleidingsaanbod, met aandacht voor specifieke groepen’, aldus de Lilse burgemeester Marleen Peeters.

‘Niet enkel opleiding is van belang’, vult schepen Myriam Maes (Vosselaar) aan. ‘We merken steeds vaker dat toegankelijkheid van de digitale samenleving essentieel is. Heel wat mensen hebben die toegang nu niet, ook omdat het gewoon niet altijd gemakkelijk is om je digitale weg te vinden.’

‘Daarom werken we samen aan een toegankelijke digitale technologie. We zorgen er voor dat elke inwoner in zijn nabije omgeving met vragen terecht kan in de digidakpunten. Die plekken willen we in de zes gemeenten verder uitbouwen. Zo hebben we vandaag 6 digipunten in Turnhout en openden we er nog een in het Welzijnsonthaal. Hier kunnen inwoners de weg vinden naar essentiële diensten zoals bijvoorbeeld de toegang naar tax-on-web.’, beklemtoont schepen Kelly Verheyen van Turnhout.

‘De digitale kloof verkleinen, dat is en blijft de prioriteit’, aldus schepen Sumati Adriaensen uit Kasterlee, ‘door met de zes lokale besturen onze inwoners te betrekken in dit verhaal maken we een krachtig beleidsplan inzake digitale toegankelijkheid. Hierbij worden mensen op maat en dichtbij geholpen. We verankeren hiermee digitale toegankelijkheid in een ruim intergemeentelijk beleidsplan voor de toekomst.’

De Oud-Turnhoutse schepen Liesbet Dierckx vestigt ook de aandacht op de samenwerking tussen de zes gemeenten. ‘We zijn erin geslaagd om subsidies van de Vlaamse overheid te bekomen. Het is de eerste keer dat we met zijn zessen een projectmatige samenwerking kunnen neerzetten voor de ruim 125.000 inwoners van onze regio.’