DIFTAR: restafval en GFT

DIFTAR (grote weergave)

Oud-Turnhout stapte in 2008 mee in het DIFTAR-ophaalsysteem (geDIFferentieerd TARief) dat door intercommunale IOK georganiseerd wordt. DIFTAR maakt het mogelijk om de kosten voor de afvalverwerking rechtvaardig te verdelen. Naarmate minder afval wordt meegegeven, zal u minder betalen. Een gezin dat afval voorkomt en goed sorteert, zal een lage afvalfactuur ontvangen.

De ophaling, de administratie en de facturatie van DIFTAR gebeuren door IOK Afvalbeheer.

Twee containers: grijze container (restafval) en groene container (GFT)

Algemeen voor beide containers :

  • Bij elke ophaling wordt de inhoud van de container gewogen. Op de ingebouwde ‘chip’ in de containers staan uw persoons- en adresgegevens.
  • Het is niet mogelijk een tweede container te krijgen of aan te kopen. Er wordt maar één container geledigd per ophaaladres.
  • De container blijft altijd bij de woning. Als u verhuist mag u die niet meenemen naar uw nieuwe woonst. De containers worden geblokkeerd zodra u een aangifte heeft gedaan van uw nieuwe woonplaats en daar ook effectief woont.
  • Om te zien wat u wel en niet in de grijze en groene containers mag doen, kan u de ophaalkalender van IOK raadplegen: ophaalkalender IOK.

Grijze container (restafval)

Iedere woning in Oud-Turnhout waar de huisvuilophaling gebeurt, heeft verplicht de grijze huisvuilcontainer voor restafval. Afhankelijk van een aantal voorwaarden zijn er containers van 40, 120 of 240 liter (zie reglement 'Belasting op ophalen en verwerken van huishoudelijk afval (DIFTAR)'). Alle restafval mag samen in de grijze container, maar wordt met de moderne recyclageprocessen toch gescheiden en afzonderlijk verwerkt.

Groene container (groente-, fruit- en tuinafval)

Iedereen kan vrij kiezen om de GFT-container te behouden of in te leveren.

Afhankelijk van een aantal voorwaarden zijn er containers van 40 en 120 liter (zie reglement 'Belasting op ophalen en verwerken van huishoudelijk afval (DIFTAR)').

Misschien heeft u ruimte en zin om van uw GFT-afval thuis zelf compost te maken. Voor meer informatie hierover, kan u terecht in de rubriek 'Composteren' op deze website.

Voor de GFT-container zijn in het gemeentehuis biozakken te koop. Deze zijn biologisch afbreekbaar en dienen om de container proper te houden. Één rol kost 6 euro.

Websites

Diftar - website IOK Afvalbeheer

Praktisch

Afvalzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 11
afvalzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur