Diftar: restafval en gft

De ophaling van restafval en gft gebeurt volgens het Diftarsysteem. Diftar is de afkorting van ‘gedifferentieerd tarief’ en past het eerlijke principe ‘de vervuiler betaalt’ toe. Het afval dat je aanbiedt, wordt gewogen. Naarmate je minder afval meegeeft, zal je minder betalen.