Onderwijs

Het gemeentebestuur organiseert zelf onderwijs in de gemeentelijke basisschool Salto in de Pausenstraat.

Daarnaast neemt de gemeente een coördinerende rol op in het kader van flankerend onderwijsbeleid, met als doel alle Oud-Turnhoutse leerlingen gelijke onderwijskansen te bieden en alle Oud-Turnhoutse scholen te ondersteunen waar nodig.

Het gemeentelijk onderwijs (GBS Salto) vormt samen met drie Oud-Turnhoutse basisscholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs (BS Delta, BS Reuzepas en BS Zwaneven) één scholengemeenschap: SCHOT.

Waarvoor kunt u op deze dienst terecht?

Praktisch

Onderwijs

Dorp 31

2360 Oud-Turnhout

tel.+32 (0)14 46 22 33
secretariaat@oud-turnhout.be