Decreet 'Buitenschoolse Opvang & Activiteiten'

Dit decreet geeft het lokaal bestuur de regierol om samen met alle lokale partners een geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) te ontwikkelen.

Het decreet heeft de volgende doelstellingen:

  • Speelmogelijkheden- en ontwikkelingskansen geven aan schoolgaande (jonge)kinderen.
  • Kansen bieden aan ouders om deel te nemen aan de arbeidsmarkt of een opleiding.
  • Zorgzame buurt, iedereen een plek, bijzonder aandacht voor kwetsbare groepen. 
  • Aandacht voor efficiënt gebruik van infrastructuur.

Het kwaliteitslabel voor kleuteropvang

Kleuters hebben een grotere behoefte aan een ‘veilig nest’, dit wil zeggen meer zorg en begeleiding, dan kinderen in het lager onderwijs. Daarom ontwikkelt elk gemeentebestuur een kwaliteitslabel voor kleuteropvang.

Het kwaliteitslabel kan je zien als een uithangbord en keurmerk en geeft weer dat jouw aanbod kwaliteitsvol is en voldoet aan de voorwaarden opgemaakt vanuit het gemeentebestuur. Bovendien maak je meer kans op financiële ondersteuning vanuit het gemeentebestuur.

Op dit moment werken wij de criteria voor het behalen van een kwaliteitslabel uit. Van zodra dit is afgerond, vind je meer informatie via dit webpagina.