De vrijetijdsdiensten

Dienst vrije tijd

De dienst vrije tijd bundelt de krachten van de sportdienst, cultuurdienst, toerisme, erfgoed en heemkunde en de dienst evenementen. Wij beheren de gemeentelijke vrijetijdsgebouwen en de gemeentelijke uitleendienst, ondersteunen onze verenigingen en organisatoren en zorgen samen met verenigingen en andere partners voor een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor onze inwoners en bezoekers.

Aan het loket vrijetijd in OC de Djoelen kan je terecht met je vragen als vereniging, organisator of deelnemer en voor praktische hulp daarbij. Je kan er terecht op dinsdag en donderdag van 10-12u of op afspraak via reservaties@oud-turnhout.be of 014 46 22 27.

Cultuurdienst

De cultuurdienst ondersteunt onze verenigingen en de cultuurraad en staat in voor de planning en programmatie van OC de Djoelen samen met vele partnerverenigingen. Ook voor informatie betreffende de cultuurprijs, prijs van verdienste, erkenning en subsidiëring van verenigingen, subsidies voor jubilea (van verenigingen) kan je onder meer bij de cultuurdienst terecht. Informatie over het aanbod van de cultuurdienst vind je hier.                   

Evenementen

De evenementencoördinator ondersteunt, begeleidt en adviseert organisatoren van grote en kleine evenementen. Hij is de schakel tussen het gemeentebestuur, de veiligheidsdiensten en de organisatoren en zorgt dat evenementen vlot en veilig verlopen in naleving van de geldende regelgeving. Hij coördineert ook de gemeentelijke uitleendienst.

Informatie over het aanbod van deze dienst vind je hier.                       

Sportdienst

De sportdienst beheert de gemeentelijke sportinfrastructuur en is de sportieve schakel tussen gemeentebestuur, sportclubs, individuele sporters en de sportraad. Verder organiseert de sportdienst samen met de sportraad en de vzw sportpromotie tal van sportactiviteiten.

Informatie over het aanbod van de sportdienst vind je hier

Toerisme, erfgoed en heemkunde

Oud-Turnhout is een moderne, residentiële gemeente in de Noorderkempen met heel wat heide-, bos- en natuurgebied. Op toeristisch vlak heeft Oud-Turnhout dan ook heel wat te bieden, het volledige aanbod kan je vinden op www.toerismeoud-turnhout.be. Neem zeker ook eens een kijkje op de Facebookpagina. Het Infokantoor Toerisme helpt je graag met al jouw vragen over het lokale erfgoed en de toeristische mogelijkheden.                     

Jeugd

De jeugddienst staat paraat voor de jeugdwerkingen in onze gemeente, voor de jeugdraad, voor jeugdpromotie vzw en voor alle kinderen, jongeren en hun gezin in Oud-Turnhout. Onze jeugddienst biedt bovendien met de grabbelpas en speelpleinwerking een heel gevarieerd vrijetijdsaanbod voor onze jonge inwoners en bezoekers.

Informatie over het volledige aanbod van de jeugddienst en ook het Huis van het Kind vind je hier.