De Grote Grondvraag: hoe gezond is jouw grond?

Hoe gezond is jouw grond? Die vraag wil de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) samen met de Vlaamse gemeenten en steden helpen beantwoorden. De Grote Grondvraag geeft alle grondeigenaars in Vlaanderen de kans om te controleren of hun grond mogelijk vervuild is en eventueel gesaneerd moet worden. 

Op  www.degrotegrondvraag.be  vindt iedereen informatie over de bodemkwaliteit van hun perceel. 

Wat is een risicogrond? 

Een risicogrond is een terrein waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd, waardoor er een verhoogd risico op verontreiniging is ontstaan. Er is een bodemonderzoek nodig om zekerheid te bieden.

Naast de periodieke onderzoeksplicht voor bedrijven in exploitatie is er ook de éénmalige onderzoeksplicht. Afhankelijk van het type activiteit op het terrein, moeten eigenaars tegen 2021, 2023 of 2027 een bodemonderzoek laten uitvoeren. Het doel is om ernstig verontreinigde gronden tijdig op te sporen zodat tegen 2036 de sanering kan worden opgestart. 

De Grote Grondvraag 

Via de website van De Grote Grondvraag kan je opzoeken hoe het gesteld is met de kwaliteit van de grond waarop je woont of werkt. Als blijkt dat jouw grond een risicogrond is, dan geeft de OVAM stap voor stap aan wat je kan doen om de grond terug gezond te maken. Ook indien jouw grond onterecht opgenomen is als risicogrond, is het belangrijk dit recht te zetten. Hoe je dit moet doen, ontdek je op de website. 

Bodemonderzoek zorgt voor zekerheid, sanering niet altijd nodig 

Wie na De Grote Grondvraag eigenaar blijkt te zijn van een risicogrond, hoeft zich geen zorgen te maken. Lang niet elke risicogrond moet noodzakelijk gesaneerd worden.

Een oriënterend bodemonderzoek biedt in eerste instantie vooral informatie en zekerheid over de grond, en leidt niet noodzakelijk tot sanering.

Is die sanering toch verplicht (+/- 15% van de onderzochte gevallen tot op heden) dan zorgt de OVAM voor begeleiding bij alle stappen die de grondeigenaar moet zetten om de grond opnieuw gezond te maken. In heel wat gevallen zal de OVAM ook de kosten van het onderzoek én de sanering dragen. 

Meer weten? 

www.degrotegrondvraag.be