Gun mantelzorgers een #dahadikeffenodig-moment

Wist je dat één op drie Vlamingen de zorg opneemt van een familielid, vriend of buur? Wil je weten hoe je mantelzorgers in je omgeving kan ondersteunen, vaak al met een klein gebaar?

Mantelzorgers zijn overal. Eén op drie van de volwassen Vlamingen en één op vijf jongeren tussen 11-18 jaar is het vandaag. Quasi iedereen komt er ooit in zijn leven mee in aanraking: ofwel door mantelzorg te geven of door het te krijgen. Toch blijft deze vorm van zorg vaak onderbelicht, ondergewaardeerd en onzichtbaar.

Gun mantelzorgers een #dahadikeffenodig-moment

We bedanken alle mantelzorgers zoals Brigitte, Lilith, Gabriel en Bieke en zetten hen extra in de bloemetjes. 

Je kan hun zware taak niet veranderen, maar je kan ze wel verlichten. Met extra flexibiliteit en begrip. Of gewoon met een goed gesprek.

Draag mee zorg voor onze mantelzorgers, zodat ze even kunnen uitblazen en #dahadikeffenodig kunnen zeggen.

Wil je weten hoe je mantelzorgers in je omgeving kan ondersteunen, vaak al met een klein gebaar? Ontdek er alles over op www.mantelzorgers.be.

Mantelzorg: niet zo vanzelfsprekend

Boodschappen doen, wassen, post regelen, rekeningen betalen, de tuin onderhouden, een luisterend oor bieden: mantelzorgtaken zijn heel divers en gaan vaak verder dan alleen het zorgende aspect. Vlamingen die hulp of ondersteuning nodig hebben omwille van een langdurige ziekte, gezondheidsproblemen, een beperking of psychische kwetsbaarheid, ontvangen deze in bijna 7 op de 10 gevallen van familie, vrienden, buren of kennissen.

Een derde van de mantelzorgers besteedt - in de meeste gevallen naast zijn of haar job - meer dan 10 uur per week aan deze taken. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de mantelzorgers de zorg emotioneel belastend vindt. 18% ervaart onvoldoende tijd voor zichzelf en 12% onvoldoende tijd voor het eigen gezin.

Nieuwe website

Meer dan de helft van de volwassen mantelzorgers geeft dan ook aan ondersteuning nodig te hebben. Vooral emotionele steun, maar ook advies en informatie op maat, en financiële ondersteuning.

Met de volledig vernieuwde website www.mantelzorgers.be krijgen mantelzorgers een centraal informatiepunt dat alle praktische informatie rond mantelzorg bundelt. Zo krijgen ze een helder overzicht van de verlofstelsels, premies en statuten die verspreid zitten over verschillende instanties.

Heerlijk ontbijt voor onze mantelzorgers op vrijdag 21 juni

Op vrijdag 21 juni verwelkomden we onze mantelzorgers voor een heerlijk ontbijt in LDC Eigenaard naar aanleiding van de 'Dag van de Mantelzorg'. Bijna 50 mantelzorgers genoten van een gezellig en welverdiend rustmoment. Bedankt voor jullie inzet!

Wie er niet bij kon zijn, kreeg een smakelijke verrassing thuisbezorgd. 

Gepubliceerd op woensdag 19 jun 2024 om 11:00