Cultuurraad

De cultuurraad is het overleg- en adviesorgaan voor de voorbereiding en uitvoering van het cultuurbeleid van de gemeente. De raad geeft advies over allerlei zaken die met cultuur te maken hebben, van nieuwe straatnamen tot subsidies voor sociaal-culturele verenigingen.

De cultuurraad bestaat voornamelijk uit afgevaardigden van de sociaal-culturele verenigingen, maar ook geïnteresseerde inwoners kunnen er in zetelen. De algemene vergadering van de cultuurraad vergadert één keer per jaar in mei.

Het dagelijks bestuur van de cultuurraad wordt verkozen uit de leden van de algemene vergadering en zorgt voor de dagelijkse werking. Het is de link tussen de sociaal-culturele verenigingen en het gemeentebestuur. De cultuurraad vergadert elke eerste dinsdag van de maand, behalve in juli en augustus.