Coördinerend directeur (voltijds) basisonderwijs scholengemeenschap SCHOT

Tijdelijke aanstelling voor schooljaar 2023-2024, met mogelijkheid tot verlenging

Als coördinerend directeur coach je vanaf 1 september 2023 vier sterke schooldirecteurs en schoolteams in Oud-Turnhout, meer bepaald de gemeentelijke basisschool Salto en 3 scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs: Delta, Reuzepas en Zwaneven. Vertrekkend vanuit het pedagogisch project van elk van de 4 scholen ondersteun je de directies in het vorm geven van een gedragen onderwijskundig beleid.

Je maakt een beleidsplan op voor de scholengemeenschap, samen met de directies en schoolbesturen. Daarbij vormen de kwaliteitsverwachtingen uit het referentiekader onderwijskwaliteit (ROK) het fundament. Je optimaliseert de werking van de scholengemeenschap op het vlak van organisatiestructuur, werkingsprocessen, HR-beleid, financieel beleid, facilitair beleid, dienstverlening en kwaliteitsbewaking.

Ben je een geboren communicator en netwerker? Als coördinerend directeur ben jij zowel intern als extern het eerste aanspreekpunt van de scholengemeenschap. Je neemt deel aan bovenschoolse netwerken en zet samenwerkingsverbanden op die de ontwikkel- en leerkansen van de Oud-Turnhoutse leerlingen ten goede komen.

Deelnemingsvoorwaarden

Je beschikt over een bachelordiploma en minstens drie jaar ervaring in het onderwijsveld.

Interesse?

Stuur je motivatiebrief, cv, diploma en een uittreksel uit het strafregister, uiterlijk op 16 april 2023 per e-mail naar vacatures@oud-turnhout.be of per post naar de personeelsdienst, Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout.

Voor meer info kan je telefonisch contact opnemen met Hilde Robrechts, voorzitter van de scholengemeenschap op 0475 81 32 27.

Procedure

Een eerste selectie van de kandidaten gebeurt op basis van motivatiebrief en CV. Geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een schriftelijke proef waarbij je enkele relevante cases uitwerkt. Je krijgt deze proef per e-mail toegestuurd op 24 april en dient deze in tegen 1 mei.

Kandidaten die slagen voor de schriftelijke proef, zullen worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op woensdagnamiddag 17 mei 2023. Daarna volgt nog een assessment center waarbij een aantal competenties getoetst worden.

Je geslacht, afkomst of leeftijd zijn voor ons niet van belang. Je talent en enthousiasme zijn dat wel.

Bijlagen

Vacaturebericht_ coördinerend directeur scholengemeenschap.pdf230,8 Kb(pdf)

Functiebeschrijving_coördinerend directeur scholengemeenschap_220622.pdf221 Kb(pdf)

Video 'kernwaarden gemeente Oud-Turnhout'