College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen zorgt voor het dagelijks beleid van de gemeente. Ze bereiden de beraadslagingen en besluiten van de gemeenteraad voor en voeren de besluiten van de gemeenteraad uit.

Het college vergadert wekelijks op dinsdagvoormiddag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De beslissingen worden er gezamenlijk genomen. Om de taken te verdelen, krijgt iedere schepen verschillende beleidsdomeinen toegekend die hij of zij daarna opvolgt. Wanneer je de burgemeester of één van de schepenen wil spreken, maak je best vooraf een afspraak.

 

Hier vind je de besluiten van het college van burgemeester en schepenen.

 

SAMENSTELLING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN en VAST BUREAU

Het college van burgemeester en schepenen van Oud-Turnhout bestaat uit de burgemeester en vier schepenen, aangevuld met de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst die daardoor vijfde schepen wordt. 

 

Bob Coppens

Bob Coppens
 • politie, brandweer, veiligheid en noodplanning, GAS, personeel, burgerzaken, intergemeentelijke samenwerking, informatie en communicatie

 • Burgemeester

p/a Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0496 24 49 56
bob.coppens@oud-turnhout.be

N-VA


Ruben Segers

Ruben Segers
 • mobiliteit, sport, internationale solidariteit en Landschap De Liereman

 • Schepen

Hueven 15
2360 Oud-Turnhout

gsm 0499 62 76 39
ruben.segers@oud-turnhout.be

Groen


Paul Paeleman

Paul Paeleman
 • participatie, digitalisering, economie, duurzaamheid, energie, toerisme en cultuur

 • Schepen

Steenweg op Sevendonk 101
2360 Oud-Turnhout

gsm 0476 89 30 72
paul.paeleman@oud-turnhout.be

LB18


Gwen Verbeek

Gwen Verbeek
 • omgeving (ruimtelijke ordening en milieu), landbouw, financiën en dierenwelzijn

 • Schepen

Steenweg op Sevendonk 167
2360 Oud-Turnhout

gsm 0476 21 15 99
gwen.verbeek@oud-turnhout.be

N-VA


Jan Sels

Jan Sels
 • openbare werken, erfgoed, patrimonium, begraafplaatsen, evenementen en bibliotheek

 • Schepen

Draaiboom 98
2360 Oud-Turnhout

gsm 0475 28 41 96
jan.sels@oud-turnhout.be

N-VA


Liesbet Dierckx

Liesbet Dierckx
 • voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD), kinderen, jeugd & gezin, senioren, gezondheid, sociaal beleid en onderwijs, woonbeleid

 • Schepen

Schoutenhoefstraat 60
2360 Oud-Turnhout

gsm 0477 89 10 07
liesbet.dierckx@oud-turnhout.be
Groen