Buurtgerichte zorg

Zorg voor de mens centraal begint lokaal

Het lokaal bestuur brengt daarom in samenwerking met haar partnerorganisaties en inwoners warme, zorgzame buurten tot stand.

Een zorgzame buurt

In een zorgzame buurt zijn de voorwaarden vervuld zodat mensen, ongeacht leeftijd en grote of kleine ondersteuningsbehoeften op meerdere levensdomeinen, comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt kunnen (blijven) wonen.

Het is een buurt waar jong en oud samenleven, waar mensen zich goed en geborgen voelen, waar levenskwaliteit centraal staat, waar bewoners elkaar kennen en helpen, waar personen en gezinnen met grote en kleine ondersteuningsnoden ondersteuning krijgen en waar diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn.