Brugfiguren: vrijwilligers voor (huiswerk)begeleiding - infoavond op 5 juni

Overdracht van het project

In 2017 startte het Rode Kruis Oud-Turnhout, in nauwe samenwerking met ons als gemeente, met het brugfigurenproject. Dankzij dit project krijgen kwetsbare kinderen die het moeilijk hebben op school extra begeleiding. Brugfiguren slaan een brug tussen school en thuis. Ze bieden een uurtje per week (huiswerk)begeleiding of ondersteuning aan een maatschappelijk kwetsbaar kind in Oud-Turnhout.

Na zeven schooljaren waarbij heel wat kinderen op deze waardevolle extra ondersteuning mochten rekenen, slaat het Rode Kruis een brug naar het Huis van het Kind. De werking van het brugfigurenproject wordt integraal overgenomen door het Huis van het Kind van de gemeente.

Zowel Rode Kruis Oud-Turnhout, de scholen als wij als gemeente zetten met deze overdracht volledig in op de nodige ondersteuning en onderwijskansen voor de kinderen in de vier Oud-Turnhoutse SCHOT-scholen.

Oproep: wij zoeken vrijwilligers voor (huiswerk)begeleiding

Ook al kent het schooljaar 2024-2025 achterliggend een andere opstart, de focus blijft om begeleiding te voorzien voor kinderen die nood hebben aan extra ondersteuning. Deze nood blijft jaarlijks toenemen. Daarom gaan we opnieuw op zoek naar vrijwilligers die de groep ‘brugfiguren’ mee willen uitbreiden. Misschien iets voor jou?

Wat doen brugfiguren?

Het brugfigurenproject is een vrijwilligerswerking verbonden aan de basisscholen Delta, Salto, Reuzepas en Zwaneven. Brugfiguren helpen kinderen waarbij de brug tussen thuis- en schoolmilieu bemoeilijkt is. Ze helpen met het maken van hun huiswerk. Dit kan zowel op de school als bij het kind thuis. Daarnaast kan een vrijwilliger ook klasondersteuning bieden. Helpen bij het lezen of individuele begeleiding bieden tijdens de lesuren. Welke rol precies weggelegd is voor de vrijwilliger wordt bepaald in onderling overleg tussen de vrijwilliger, de school en het kind met zijn ouders.

Infoavond op woensdag 5 juni

We zijn onze huidige brugfiguren enorm dankbaar voor hun engagement en hopen uiteraard dat zij dit willen verderzetten. Daarnaast blijft de vraag naar huiswerkbegeleiding groter dan het aanbod. We zijn dus op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde nieuwe brugfiguren.

Zie jij het zitten om je een uurtje per week als brugfiguur in te zetten? Kom dan naar onze infoavond of geef een seintje aan onze dienst opgroeien en onderwijs. Tijdens de infoavond krijg je uitleg over de inhoud van het project en vertellen huidige brugfiguren over hun ervaringen. Iedereen is welkom op 5 juni om 19.30 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op via onderwijs@oud-turnhout.be  of 014 46 22 68.

Gerelateerde items