Bijzondere plannen van aanleg (BPA)

Een bijzonder plan van aanleg is een bestemmingsplan dat de bestemmingen van het gewestplan detailleert. 

Een bijzonder plan van aanleg of een BPA is een gemeentelijk bestemmingsplan dat gemaakt werd om het gewestplan te verfijnen of te wijzigen. In Oud-Turnhout zijn momenteel 8 BPA’s van kracht. 

Volgende BPA's zijn gelegen in Oud-Turnhout: