Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)

Wat is dat?

Wat als ... de nieuwe Wout Van Aert of Tessa Wullaert in Oud-Turnhout woont, maar zijn of haar talent niet kan ontdekken omdat hij na schooltijd in de opvang blijft. Wat als ... de toekomstige Pommelien of Metejoor  op haar of zijn kamer de pannen van het dak zingt, maar niet in de muziekles geraakt.

Midden 2019 keurde het Vlaams parlement een decreet goed met de ronkende titel “Decreet betreffende de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang en de afstemming tussen de buitenschoolse activiteiten”. Een hele mondvol. Al lange tijd denkt de sector na over de vrijetijdsinvulling van kinderen, vooral na schooltijd. Er is enerzijds de druk op de buitenschoolse kinderopvang. Meer en meer ouders hebben voor en na schooltijd opvang nodig. De buitenschoolse kinderopvang is een kwaliteitsvolle opvangvorm (naar werking, ratio kind/begeleider, pedagogische kwaliteitseisen), maar dus ook een dure opvangvorm voor de Vlaamse overheid. Ze kan onvoldoende financieel anticiperen op de vraag. Anderzijds is er de realiteit dat deze kinderen in de opvang zitten, maar misschien liever willen sporten, willen dansen of viool willen leren. Het recht op een leuke vrije tijd, dat vertrekt vanuit ieders talent kunnen we in de praktijk niet altijd realiseren.

Een eerste belangrijke stap is de bevraging van kinderen (daarvoor doen we het!), de ouders (hùn praktische problemen willen we kennen) en de leerkrachten. Maar ook de aanbodzijde is belangrijk: de mening van de gemeentelijke diensten en het verenigingsleven is essentieel om mee te nemen in het verhaal. Enkel zo kunnen we vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Samen met diensten jeugd, sport, cultuur, vrije tijd, onderwijs en de bib hebben we de missie Buitenschoolse Opvang en Activiteiten opgesteld en vertellen we hoe we de nieuwe werking in Oud- Turnhout willen vorm geven.