Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)

Wat is dat?

  • Het Vlaamse decreet 'Buitenschoolse Opvang & Activiteiten'
  • Missie BOA Oud-Turnhout