BOPOTA

‘Boeren op Peil in Oud-Turnhout en Arendonk’ (BOPOTA)

Land- en tuinbouwers en natuurbeheerders werden afgelopen jaren geconfronteerd met periodes van uitzonderlijke droogte, afgewisseld met heel natte periodes. Water-Land-Schap, een initiatief van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), wil voluit inzetten op een klimaatrobuuste inrichting van het landelijk gebied en zo terreinbeheerders en -eigenaars helpen om zich te wapenen tegen extreme weersomstandigheden.

Het project ‘Boeren op peil in Oud-Turnhout en Arendonk’ (BOPOTA) kadert binnen Water-Land-Schap. Provincie Antwerpen, de gemeenten Arendonk en Oud-Turnhout, landbouworganisaties en VLM werken binnen BOPOTA samen om maatregelen tegen droogte en wateroverlast in het gebied uit te rollen. Denk aan het plaatsen van een regelbare stuw in een gracht, het omvormen van traditionele naar peilgestuurde drainage, het inwerken van houtsnippers in de bomen, ondergrondse irrigatie via subirrigatie en het aanleggen van een bufferstrook.

Deelnemers aan het programma kunnen rekenen op financiële steun en de nodige begeleiding bij het implementeren van maatregelen. Heb je interesse? Laat het weten via chiara.decaluwe@provincieantwerpen.be