Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is een verplicht orgaan binnen elk lokaal bestuur. Het comité is onder meer bevoegd om beslissingen te nemen over individuele dossiers rond maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. De zittingen van het bijzonder comité zijn niet openbaar.

samenstelling