Verslagen en bekendmakingen

Het decreet lokaal bestuur benadrukt een actieve openbaarheid van het lokaal bestuur. Vanaf 1 januari 2019 geldt er een verplichting om een aantal bekendmakingen beschikbaar te stellen op de gemeentelijke website.

VERSLAGEN

BESTUUR

RAADPLEEGOMGEVING
 

Audioverslag gemeenteraad

 

Audioverslag raad voor maatschappelijk welzijn

Openbare onderzoeken
Bekendmakingen van beslissingen
Belastingen, toelagen en reglementen
Beleidsdocumenten
Rechtspositieregeling
Deontologische code
Adviesraden
 

VEILIGHEID

WELZIJN

Politieraad Politie Regio Turnhout
Welzijnszorg Kempen
Zoneraad HVZ Taxandria
 

Voor inzage in de besluiten kan je contact opnemen met het gemeentesecretariaat via secretariaat@oud-turnhout.be of 014 46 22 01.

Op de 'Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht' van het Agentschap Binnenlands Bestuur vind je alle nodige info voor het indienen van een klacht tegen een beslissing. De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Praktisch

Communicatiedienst

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 06
communicatie@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur