Beleid en reglementen

1. Beleid

Missie

Als lokaal bestuur Oud-Turnhout zorgen we met een open blik voor de veranderende samenleving en op een duurzame manier voor het welzijn van onze burgers. We verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en efficiƫnte werking. Samen met onze inwoners maken we van Oud-Turnhout een veilige, groene, sociale en ondernemende gemeente.

Visie

Ons bestuur is klaar voor de huidige en toekomstige uitdagingen. In het beleid dat we voeren staat de burger centraal. We willen ons dorp, gevormd door buurten en gehuchten, inrichten als een duurzame en hechte samenleving. Daarom voeren we een actief en sociaal beleid met bijzondere aandacht voor het behoud van de open ruimte en het leefbaar karakter van de gemeente. Als overheid streven we ernaar een professionele en moderne organisatie te zijn. We zorgen voor een kwalitatieve dienstverlening en leveren maatwerk waar nodig.

Meerjarenplan

Elke legislatuur maakt het lokaal bestuur een meerjarenplanop. Dat plan is gebaseerd op een grondige omgevingsanalyse, waarbij de input van bestuursleden, ambtenaren, verenigingen, adviesraden en inwoners onontbeerlijk is. Het resultaat is een meerjarenplan met strategische doelstellingen en acties, waarvan de uitvoering nauwgezet wordt opgevolgd.

2. Reglementen